Programi političnih strank Sloveniji napovedujejo prehod v zeleno prihodnost

V mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo so analizirali volilne programe tistih političnih strank, ki so jim javnomnenjske ankete napovedovale preboj v DZ ali pa so bile blizu potrebnemu odstotku glasov. Njihovi programi Sloveniji napovedujejo prehod v zeleno prihodnost, saj kar polovica programov govori o zelenem gospodarstvu ali našteva ukrepe, ki vodijo v nizkoogljično družbo. Vseeno pa po mnenju Mreže Plan B kar nekaj predlogov v programih zbuja skrb. V analizi so preverili programe strank SMC, SDS, SD, NSi, ZaAB in ZL. Program stranke Desus ni bil javno dostopen.

Osnova za analizo so bili Zaveze za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga 2014 – 2018 in sedem področij Zelenega razvojnega preboja (prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi, vrednostna veriga predelave lesa, energetska prenova zgradb, prehod na obnovljive vire energije, posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, učinkovita raba naravnih virov ter zeleni turizem).

Kar polovica programov govori o zelenem gospodarstvu ali našteva ukrepe, ki vodijo v nizkoogljično družbo. Prav tako je stranka, ki je na volitvah dobila največ glasov (SMC), napovedala postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij in zeleno proračunsko reformo, kar bo dodatno spodbudilo in pospešilo prehod Slovenije v nizkoogljično gospodarstvo. Najvišjo podporo so dosegli programi Zelenega razvojnega preboja, pri čemer pa vsi predlagani ukrepi ali izboljšave niso zadostno razdelani ali jih sploh ni. Stranke so veliko pozornosti namenile predvsem doseganju prehranske samooskrbe ter izpostavile pomen slovenskega gozda in oživljanja lesne industrije. Na področju energetike je zaznavno soglasje glede izgradnje HE na Srednji Savi, spodbujanja proizvodnje iz obnovljivih virov ter doseganja energetske varnosti.

Po drugi strani vse stranke, z izjemo ZL, napovedujejo spremembe in poenostavitve pri umeščanju objektov v prostor ter skrajšanju in poenostavitvi postopkov v pridobivanju okoljskih in gradbenih dovoljenj. Hkrati večina strank obljublja nadaljevanje gradnje (avto)cest in razvojnih osi, kar bo zgolj dodatno povišalo raven izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki je že danes skrb zbujajoče visoka, v prihodnosti pa naj bi se le še zviševala.

Zaskrbljujoče so tudi napovedi o preostalih velikih infrastrukturnih projektih, ki nepopravljivo vplivajo na okolje in zato niso skladni s trajnostnim razvojem ter prehodom v zeleno gospodarstvo.

Tokratna analiza je tretja po vrsti in sledi analizama volilnih programov iz let 2008 in 2011. Njen namen je splošna seznanitev z zastopanostjo zelenih vsebin v programih strank in identifikacija tistih področij ali ukrepov, ki imajo potencial za doseganje širšega soglasja in podpore v DZ. Analiza bo Mreži Plan B služila tudi kot pripomoček za prihodnje delo in sodelovanje z strankami ter sledenje izvajanju zavez, ki so jih stranke zapisale v svojih programih. (pb) Vir: Naš stik