Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja.

V Uradnem listu RS je bilo 28. decembra 2012 objavljeno podaljšanje veljavnosti javnega poziva za kreditiranje občanov 47OB12, ki bo veljal do konca februarja 2013. Kot so sporočili predstavniki Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, bo sredstev predvidoma dovolj; znesek razpisanih sredstev je bil povišan za en milijon evrov.

Sredstva bodo namenjena dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe OVE v stanovanjskih stavbah, spodbujanju nakupa baterijskih električnih vozil ter spodbujanju  nakupa  vozil  na  stisnjen  zemeljski  plin  ali  bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu. Sicer pa bo omenjeni sklad po programu sofinanciral  tudi dejavnost energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET.  (Vir: Naš stik).