"Sonce" – pilotni projekt samooskrbe gospodinjstev z električno energijo

Zagotovilo za uspeh projekta naj bi bila združba štirih uveljavljenih podjetij, ki vsako na svojem področju postavljajo nove mejnike

Predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob je, na 6. srečanju proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnih enot, predstavil nov pilotni projekt samooskrbe gospodinjstev z električno energijo iz sončnih elektrarn, od katerega si veliko obetajo.

»V podjetju GEN-I močno podpiramo trajnostni razvoj in čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo, zato neprestano iščemo rešitve, kako k temu spodbuditi tudi naše odjemalce. Gre za popolnoma novo storitev na trgu, ki bo odjemalcem omogočila velik del samooskrbe z električno energijo in s tem neodvisnost od bodočih gibanj cen energentov. V sklopu projekta bo družba GEN-I do 200 gospodinjstvom, ki se bodo odločila za izvedbo investicije v lastno sončno elektrarno po principu neto meritev, poleg pomoči pri izgradnji, omogočila tudi nepovratne subvencije v višini 350 evrov na kW vgrajene deklarirane moči elektrarne, vsem, ki se bodo vanj vključili pa bomo nudili tudi vso potrebno strokovno pomoč,« je dejal dr. Golob.

Zagotovilo za uspeh omenjenega projekta, s katerim želijo v GEN-I začrtati drugačno energetsko prihodnost, je tudi dejstvo, da so vanj vključili še tri mednarodno uveljavljena podjetja, in sicer Bisol, ki proizvaja kakovostne sončne panele, Sol Navitas, ki je razvil konstrukcije za sončne elektrarne in Mahle Letriko, ki je na svetovnem trgu patentiralo mikroinverterje, s katerimi je mogoče upravljati celo posamezne panele in sodijo v sklop razvoja pametnih omrežij. Brane Janjić / več …


Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015

  • Proizvodnja električne energije je med gospodinjstvi v Sloveniji na zelo nizki ravni – približno 1 % gospodinjstev, ki živi v enodružinskih hišah, proizvaja električno energijo.
  • Dober 1 % sodelujočih (primerljivo z letom 2012) pravi, da obstaja verjetnost, da bodo v naslednjih 12 mesecih začeli sami proizvajati električno energijo.