Agencija za energijo zainteresirane javnosti poziva k sodelovanju pri oblikovanju skupnih stališč glede prihodnosti električnih vozil.

Zagotavljanje pogojev za prehod v nizkoogljično družbo v energetskem sektorju se uresničuje tudi v okviru tretjega svežnja evropskih direktiv, ki promovira ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in aktivnejšo vlogo odjemalcev na trgu, ki se bo v prihodnosti odrazila tudi na področju tako imenovane elektromobilnosti.

Ker v Agenciji želijo spodbuditi čim večji odziv vseh bodočih izvajalcev in uporabnikov na področju elektromobilnosti, vse zainteresirane ustanove in posameznike vabijo k sodelovanju pri oblikovanju skupnih stališč. Rok za oddajo odgovorov, ki jih zbirajo na naslovu posvetovanje@agen-rs.si, je vključno 13. januar 2013. Več informacij lahko dobite na spletnih straneh Agencije.  (Vir: Naš stik)