Raziskava REUS 2012 / Foto: Pexels

Velika večina gospodinjstev ima na deklarativni ravni pozitiven odnos do učinkovite rabe energije. 

V praksi pa jih le 35 % učinkovito ravna z energijo, pri čemer se njihov delež povečuje. V EU25 je razlika med deklarativnim in dejanskim odnosom do učinkovite rabe energije manjša kot v Sloveniji.

TREND 

Glede na rezultate raziskave REUS leta 2010 se je opazno povečal delež realistov (za 7 odstotnih točk) na račun zmanjšanja deleža pasivnih, skeptikov in ravnodušnih. Leta 2012 se je povečal delež gospodinjstev, ki dejansko varčujejo z energijo.