V letu 2012 smo skoraj polovico energije porabili v obliki naftnih proizvodov, na drugem mestu pa je bila poraba električne energije.

Končna poraba energije v Sloveniji se je po podatkih Statističnega urada v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za slaba dva odstotka in je znašala 4959 ktoe. Najbolj se je zmanjšala poraba zemeljskega plina (za 5 odstotkov), trdnih goriv in toplote (za 4 odstotke). V istem obdobju se je povečala poraba geotermalne in solarne toplote (za 9 odstotkov) in obnovljivih virov energije (za 2 odstotka).

V Sloveniji smo v letu 2012 skoraj polovico končne energije porabili v obliki naftnih proizvodov, čeprav se je njihova skupna poraba v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za dva odstotka. Med proizvodi se je sicer najbolj zmanjšala poraba ekstra lahkega kurilnega olja (za 18 odstotkov), za osem odstotkov pa se je zmanjšala tudi poraba motornega bencina. V istem obdobju se je poraba dizelskega goriva povečala za 5 odstotkov.

Drugi največji delež (22 odstotkov) v končni porabi energije v letu 2012 je imela poraba električne energije. S tretjega mesta pa je poraba obnovljivih virov energije (12 odstotkov) prvič izpodrinila zemeljski plin (11 odstotkov). V strukturi končne porabe obnovljivih virov energije je v letu 2012 prevladovala lesna biomasa (89 odstotkov), na drugem mestu pa je bila poraba biogoriv (9 odstotkov). (bj) (Vir: Naš stik)