Energetska (r)evolucija

Do leta 2050 bi bil lahko svet oskbljen z energijo, ki bi bila proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije!

Energetska (r)evolucija

Analiza z naslov “Energetska (r)evolucija” je bila objavljena v času Podnebne konference v Parizu ter je plod več posameznih študij. Naredili sta jo organizaciji Greenpeace in Nemški center za zračne in vesoljske polete (DLR).

Opuščanje uporabe fosilnih virov energije se smatra za ključen korak k zmanjšanju globalnega segrevanja. Trenutno 75 % toplogrednih plinov nastaja ob zgorevanju premoga, nafte in plina ter 25% kot posledica uničevanja gozdov zaradi poljedelstva, navaja nemški radio Deutsche Welle.

Veliki korak naprej v proizvodnji energije iz vetra in sonca so doprinesla vlaganja v ta sektor po celem svetu. Samo v zadnjem času je bilo investirano približno 250 milijard evrov kar je doprineslo k znižanju cen opreme za njeno proizvodnjo, še posebej na področju solarne tehnike. Študije pa kažejo, da bi bilo potrebno za popolni preobrat na tem področju letno investirati okoli 1.000 milijard evrov in to vse do leta 2050. Hkrati bi se privarčevalo na stroških vezanih na premog, nafto in plin za več kot 1.000 milijard kar bi se pozitivno odražalo na tržišče delovne sile. To bi omogočilo odprtje skoraj 50 milijonov novih delovnih mest, seveda pod pogojem dovolj hitrega razvoja tehnologij.

Energetska (r)evolucija

Onesnažen zrak na Kitajskem

“Potrebujemo transportno revolucijo, torej ne več samo električnih avtomobilov oz. eko-mobilov, ampak bomo morali razviti tudi nove transportne tehnologije in sintetična goriva iz obnovljivih virov energije”, pravi Sven Teske iz Green Pece-a.

Osnovno načelo se glasi – elektrika namesto nafte.

S pomočjo električne energije pridobljene iz obnovljivih virov ne samo, da lahko poganjamo avtomobile in vlake temveč je možna proizvodnja sintetičnih goriv s t.i. tehnologijo “power-to-gas”. Avtorji študije tudi menijo, da so za tako velike spremembe v načinu življenja potrebne tudi pravilne politične odločitve. Vlade bi morale spodbujati ljudi k večji uporabi javnega prometa ter stimulirati industrijo in gospodinjstva k večji proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov. Poleg tega sodi tudi zraven uvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. Pomemben korak v tej smeri je tudi zmanjševanje subvencij za uporabo fosilnih goriv kot so premog, nafta in plin. Mednarodna agencija za energijo (IAEA) ob tem podaja podatek, da je sektor povezan s fosilnimi gorivi lani iz državnih proračunov sprejel skoraj 450 milijard evrov. (Tanjug)

Energetska (r)evolucija

Električna energija naj bi zamenjala nafto


 

Tesla o družbi brez CO2

Poslušajte kaj je v edinem zvočnem zapisu povedal Tesla o družbi brez CO2 in preverite še ostale najnovejše ideje iz Slovenije in sveta glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije:

Kaj je v edinem zvočnem zapisu povedal Nikola Tesla ...

Kaj je v edinem zvočnem zapisu povedal Nikola Tesla …

Glas velikega znanstvenika in 11 zanimivih idej varčne rabe energije, od katerih so ene tik pred realizacijo →