V treh letih se je bistveno zmanjšal razkorak med dejanskim in deklarativnim ravnanjem z energijo v gospodinjstvih.

Še vedno pa je velik razkorak med okoljsko ozaveščenostjo in ravnanjem z energijo.

Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS že od leta 2009 omogoča celovit vpogled v dejansko stanje, odnos in ravnanje z energijo, stopnjo ozaveščenosti ter pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe in v obnovljive vire energije. V letu 2015 je bil izveden peti val raziskave med gospodinjstvi.

Anketiranih je bilo 1006 gospodinjstev po vsej Sloveniji. Rezultati raziskave REUS s kazalniki in trendi učinkovitosti državni upravi predstavljajo podlago za odločanje in oblikovanje ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Ponudnikom energije, storitev in opreme pa poglobljene analize rezultatov omogočajo referenčni vir preverjenih usmeritev za načrtovanje marketinško prodajnih pristopov.

Kje so zaznani premiki

Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev. Za večino preostalih gospodinjstev je glavni motiv predvsem prihranek denarja. Ta delež je višji pri gospodinjstvih z večjo porabo energije. Analiza odgovorov na vprašanja, vključena na pobudo ministrstva za okolje, pa je pokazala, da se vedenjske navade in pripravljenost za bolj učinkovito ravnanje pri ciljni skupini zaskrbljenih za problem podnebnih sprememb ne razlikujejo bistveno od navad celotne populacije.

V letu 2012 je raziskava pokazala velik razkorak med dejanskim in deklarativnim ravnanjem z energijo v gospodinjstvih. Raziskava REUS 2015 pa kaže premik v odnosu do učinkovite rabe energije, saj ni zaznati razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v prejšnjih raziskavah. Glede na rabo energije in odnos do okolja so anketirani razvrščeni v tri značilne skupine, med katerimi je največ aktivnih (39 odstotkov), sledijo skeptični in pasivni.

Glavna vira les in kurilno olje

Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb, ki v Sloveniji prevladujejo. Energetsko neučinkovitih stavb je sicer manj kot pred tremi leti, glede na debelino fasade pa je več kot polovica stavb še vedno neučinkovitih. Se pa situacija popravlja še posebno v večstanovanjskih stavbah.

Pri ogrevanju in pripravi tople vode prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta še vedno les in kurilno olje. V večini stanovanj je v ogrevalni sezoni temperatura enaka priporočeni. Bolj pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, brez regulacije ogrevalnega sistema pa je manj kot petina stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem.

Klimatsko napravo ima že vsak četrti

Število gospodinjstev s klimatsko napravo je naraslo za skoraj deset odstotkov. V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za zmanjšanje porabe električne energije. Več kot polovica sijalk oziroma žarnic je energetsko učinkovitih, pri tem se je povečal delež LED-sijalk. Perilo pri maksimalni temperaturi še vedno pere več kot četrtina gospodinjstev, električne kuhalne plošče jih predčasno ne ugaša skoraj polovica, več kot petina pa jih ima v hladilniku nastavljeno nižjo temperaturo od priporočene. Največ gospodinjstev uporablja računalnik in televizor od tri ure do deset ur na dan, pri tem pa ju ne izklopi, ko ju ne uporablja.

Avto je kralj

Za dnevne prevoze gospodinjstva daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo, pri tem pa ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja porabe. Verjetnost nakupa električnega avtomobila se je glede na raziskavo REUS 2012 povečala s 6 na 9 odstotkov.
(Uroš Ajdišek / Večer, Kvadrati)

 

 

Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015


 

Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015

 

Raziskava REUS, katere pobudnik in vodilni partner je Informa Echo, je prva in edina kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje uporabnih informacij s področja rabe energije.