Porabimanj - energetski svetovalec

Informa Echo je s projektom Iniciativa Energija si finalist za Evropsko nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks v Sloveniji.

V kategoriji majhnih in srednje velikih podjetij se je za nagrado potegovalo 11 podjetij.

Prijavljena Iniciativa Energija si povezuje tri med seboj povezane programe spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije:

  • mrežo poslovno-družbene koristnosti Sinergija,
  • trajno kampanjo “Energija si, bodi učinkovit” katere pobudnik je HSE, in
  • raziskavo REUS.

Pri uresničevanju Iniciative Energija si je sodelovalo vsaj 80 podjetij in inštitucij v zadnjih petih letih. V tem času je bilo izvedenih okoli 30 akcij, zadnja med njimi pa je spletni energetski svetovalec Porabimanj.

Družbeno odgovorna vloga Iniciative Energija si pa ni le v prihrankih pri energiji in denarju temveč predvsem v spodbujanju sinergijsega modela  sodelovanja, ki smo ga v Informa Echo razvili kot lastni Know-how.

18.4.2013 ob 17.00 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani bo razglasitev zmagovalcev v kategoriji majhnih in srednje velikih podjetij in v kategoriji velikih podjetij.