Kakšen je odnos do učinkovite rabe energije v Sloveniji? / Foto: Pexels

Zmanjšal se je razkorak med dejanskim in deklarativnim odnosom do učinkovite rabe energije

V raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije / REUS 2015 sta bila analizirana deklarativni in dejanski odnos do rabe energije in okolja gospodinjstev. Glede na odgovore na različna med seboj tematsko povezana vprašanja in trditve so bile po kriterijih podobnih odgovorov oblikovane tri skupine:

  • Aktivni (Najbolj ekološko ozaveščeni in razsvetljeni, pa tudi njihova ravnanja pričajo, da to udejanjajo tudi v praksi – odlikuje jih nadpovprečno učinkovita raba energije)
  • Skeptični (Dobro so seznanjeni z okoljsko problematiko, delujejo ekološko po svojih najboljših močeh ter menijo, da je ekologija le marketinški trik in modni trend. Pri učinkoviti rabi energije so nekoliko bolj aktivni kot celotna populacija, vendar mislijo, da njihovo gospodinjstvo ne more veliko prispevati k učinkovitejši rabi energije)
  • Pasivni (Njihove ocene trditev glede seznanjenosti in delovanja so najnižje. Ne delujejo najbolj energetsko varčno, vendar po drugi strani ne menijo, da je ekologija zgolj modni trend.)
Kakšen je odnos do učinkovite rabe energije v Sloveniji? / Foto: Pexels

Kakšen je odnos do učinkovite rabe energije v Sloveniji? / Foto: Pexels

Raziskava EUROBAROMETRA v državah EU25 iz leta 2014 potrjuje tezo, da so slovenska gospodinjstva zelo aktivna na področju učinkovite rabe energije in zmanjšanja vpliva na okolje.

Primerjava deleža gospodinjstev s pozitivnim deklarativnim odnosom do učinkovite rabe energije z dejanskim pozitivnim dejanskim odnosom

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015

12 resnic o rabi energije v gospodinjstvih / REUS 2015