Srečanje članov Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija / 2012

 

Niko Martinec, Energetska zbornica Slovenije – EZS je v krajšem pozdravnem nagovoru poudaril pomen mreže Sinergija v spodbujanju energetske učinkovitosti, ki jo člani mreže dosegajo preko sodelovanja v kampanji »Energija si, bodi učinkovit«. Doslej je bilo izvedenih 26 akcij. Kot pomemben del prizadevanj je izpostavil tudi raziskavo REUS in dolgoletno sodelovanje mreže Sinergija z EZS.

Sledil je nagovor mag. Djordja Žebeljana, HSE v katerem je poudaril pomen Sinergijskega načina sodelovanja, ki ga mreža omogoča med svojimi člani.

Rajko Dolinšek, Informa Echo je v prvem delu v kratko predstavil 5 akcij, ki so bile v lanskem letu izvedene v sklopu kampanje »Energija si, bodi učinkovit« in 3 val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS. Izvedene akcije so bile:

  • Modra energija za toplotne črpalke
  • Nagradni kviz »Ali si učinkovit?«
  • Ekomobil – okolju prijazna mobilnost
  • »Plačam kolikor porabim« – delitev stroškov za ogrevanje
  • Biti Eko – svetovalna rubrika

V drugem delu pa je poleg prenove portala www.pozitivnaenergija.si najavil spletno aplikacijo Porabimanj, ki bo končnim porabnikom energije v pomoč pri odločitvah glede investicij v učinkovito rabo energije. Aplikacija bo razdeljena v 4 module:

  • Ogrevanje
  • Hlajenje
  • Električna energija
  • Mobilnost

Člani mreže in druga podjetja so vabljena, da posamezne module umestijo na svoje spletne strani, kot pomoč pri nakupnih odločitvah in spodbubi pri učinkovitem ravnanju z energijo. Predviden je način umeščanja, ki bo obiskovalcu dal vtis, da je aplikacija del strani iz katere vstopa. Več o aplikaciji najdete v priloženi predstavitvi. Obvestite nas prosim v primeru da ste zainteresirani, da se aplikacija umesti na vašo stran.

Dolinšek je predstavil tudi nadaljevanje akcije Modra energija za toplotne črpalke s poudarkom na izboljšavah akcije, ki so uvedene na osnovi lanskoletnih izkušenj. Več v prilogi.

Po kratkem odmoru je sledil usmerjen pogovor s potencialnimi udeleženci akcije Modra energija za toplotne črpalke.

25. 04. 2012