Janez Potočnik

Pogovor z evropskim komisarjem za okolje Janezom Potočnikom.

Katere so okolju prijazne politike prihodnosti? Kaj lahko sploh štejemo med trajnostno naravnano, zeleno gospodarstvo, ki temelji na učinkovitem ravnanju z viri in ga propagira Evropska komisija? Kako v prihodnje zmanjšati odvisnost EU od nafte in pri tem ohraniti konkurenčnost gospodarstva?

»Zeleno gospodarstvo je prihodnost, ki se je ne smemo bati, ampak jo velja sprejeti in spodbujati. Gre za to, da ‘ozelenimo’ vse naše politike, kar bo zagotovilo dolgoročni trajnostni razvoj. Ne želimo le posameznih zelenih politik tu in tam, saj to ne bo delovalo: zagotoviti moramo, da bo skrb za okolje sistematično vključena v vse pomembnejše politike, ki vplivajo na svet, v katerem živimo. To velja za kmetijstvo, industrijo, raziskave, regionalno politiko, transport in ribištvo, torej za različna področja, ki morajo začeti bolj gospodarno ravnati z viri.

Pravzaprav nimamo druge izbire. Svet, v katerem smo odraščali, ne bo več zadostoval zahtevam gospodarstva v prihodnosti. Premakniti se moramo onkraj tradicionalnega modela rabe virov – modela ‘proizvedi-uporabi-odvrzi’. Dandanes v Evropi letno porabimo 16 ton materialov na osebo, od katerih jih 6 ton postane odpadkov in polovico teh odpadkov nato odvržemo na odlagališča. Napovedi kažejo, da se bo do leta 2030 v srednjem potrošnem razredu število potrošnikov povečalo za okoli tri milijarde. Vzorca proizvodnje in potrošnje, ki smo ga razvili v industrijskem delu sveta ne bo mogoče preslikati na ves svet. Zato so spremembe nujne, predvsem v delu sveta, kjer so se ti netrajnostni vzorci gospodarjenja in rasti uveljavili. Če do sprememb ne bo prišlo, bo to nedvomno vodilo v pomanjkanja, nestabilnost cen, motnje oskrbe in do cen, ki si jih naša industrija ne bo mogla privoščiti. Zato moramo narediti premik h krožnemu gospodarstvu, v katerem so odpadki le del preteklosti in recikliranje ter ponovna uporaba izdelkov del vsakdanjosti. Naš tehnološki izziv in izziv inovacij za naslednje stoletje je doseči blaginjo v svetu omejenih virov. To je mogoče in to je tudi edina logična pot prihodnosti.«  (Vir: Naš stik) 12. 02. 2013