Koliko bom prihranil z novim sistemom ogrevanja?

Samo človek porabi več, kot potrebuje.

Dokažimo s svojim ravnanjem, da smo  visoko razvita in racionalna bitja, kot o sebi radi mislimo. Samo pri učinkovitem načinu ogrevanja lahko prihranimo več, kot si morda predstavljate. Izračunajte si možne prihranke pri ogrevanju na brezplačni aplikaciji Porabimanj.si.

Koliko lahko prihranimo pri ogrevanju?

V primeru, da je naš dom ali pa poslovni prostor slabo izoliran, da imamo zastarel in neučinkovit ogrevalni sistem, ob tem pa še neracionalno ravnamo z energijo, je naš račun za energijo lahko tudi do 70 % višji. S pravilno izbiro energenta, učinkovitim ogrevalnim sistemom prilagojenim našim razmeram in z učinkovitim ravnanjem, lahko naš strošek za ogrevanje vsaj prepolovimo. Sprememba ogrevalnega sistema pa je povezana z dokaj visokimi stroški, ki pa se zaradi prihranka pri energiji v doglednem času povrnejo. Ali se mi investicija splača, kolikšen bo vložek in koliko lahko s tem privarčujem, so običajna vprašanja, na katera si sami težko odgovorimo.

Energija za ogrevanje predstavlja enega največjih stroškov tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja in ustanove, zato je aplikacija prilagojena za vse navedene porabnike.

PORABImanj / moj energetski svetovalec / Ogrevanje

Izračun je prvi korak do prihrankov

Spletni energetski svetovalec Porabimanj nam je pri izračunu prihrankov lahko v veliko pomoč. Izračuna oceno porabljene energije, glede na razmere in prostore, ki jih ogrevamo, količino izpustov CO2 in okvirne stroške za energijo. Ob tem nam ponudi učinkovitejše alternative, dodatne alternativne različice, ki bi nas utegnile zanimati, pa lahko izberemo sami. Svetovalec izračuna tudi okvirni strošek investicije pri menjavi ogrevalnega sistema. Prav tako pa omogoča, da preverimo, za koliko bi se znižali stroški za energijo v primerih zamenjave oken za učinkovitejša ali dodatne izolacije stavbe.

Svetovalec za vso energijo na enem mestu

Ogrevanje je zadnji od štirih modulov, ki so vzpostavljeni v sklopu svetovalca Porabimanj. Aplikacija poleg ogrevanja omogoča izračun prihrankov še na področjih prevoza, električne energije in hlajenja ter tako pokriva vsa področja rabe energije, ki jo potrebujemo doma, v podjetju ali v javnih ustanovah.

Pobudnik energetskega svetovalca Porabimanj je agencija Informa Echo, ki na pobudo HSE vodi trajno kampanjo »Energija si, bodi učinkovit« namenjeno spodbujanju učinkovite rabe energije. Pri načrtovanju in izvedbi aplikacije so svoja znanja združili Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan, Citadela, Enki, Kolektiv, Tango-on.net in Valicon. Izvedba aplikacije Porabimanj – moj energetski svetovalec pa se je delno financirala s pomočjo sredstev Petrolovega programa zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. 06. 02. 2013.