Priporočamo vam

Jure in Enea / Porabimanj - energetski svetovalec

Na portalu www.pozitivnaenergija.si smo vzpostavili novo rubriko “Priporočamo”. Namenjena je predstavitvi različnih pobud za spodbujanje URE/OVE. Članom mreže Sinergija nudimo možnost, da v okviru te rubrike pripravite kratko predstavitev svojega podjetja in dejavnosti, povezanih z učinkovoto rabo energije in zmanjšanjem stroškov pri končnih uporabnikih energije.