Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja, po raziskavi REUS, sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev.

Za večino ostalih gospodinjstev predstavlja glavni motiv predvsem prihranek denarja, kar še posebej velja za gospodinjstva z večjo porabo energije.

Gospodinjstva so leta 2012 za nakup električne energije in goriv za pokrivanje potreb v stanovanjih namenila 8,6 % vseh porabljenih sredstev. Več so med življenjskimi potrebščinami namenila samo hrani ter delovanju in vzdrževanju vozil (motorno gorivo, servis, registracija). Delež sredstev za energijo se je po letu 2008 povečeval, enako velja za delež sredstev za delovanje in vzdrževanje vozil, zlasti na račun višjih cen pogonskih goriv, medtem ko se delež izdatkov za hrano ni spremenil. Leta 2012 je bil delež izdatkov za energijo glede na leto 2008 višji za 2 odstotni točki.

Iz zgoraj navedenih podatkov lahko sklepamo, da energija predstavlja pomemben element stroškov gospodinjstev, pri čemer stroški za energijo naraščajo hitreje kot ostali stroški.

 

Glavni motiv za učinkovito ravnanje z energijo v gospodinjstvu glede na porabo energije v REUS 2015

Kaj je glavni motiv za učinkovito ravnanje z energijo v gospodinjstvih?

 

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.