Podpore za novo postavljene sončne elektrarne na strehah naj bi prihodnjo jesen padle pod 100 evrov za MWh

Borzen – Center za podpore je na svoji spletni strani objavil posodobljene višine podpor za OVE-SPTE shemo za leto 2014. Ključne spremembe glede na leto 2013 so višje obratovalne podpore zaradi padca referenčne cene električne energije za približno sedem evrov ter nižje višine podpor za  soproizvodne enote na fosilna goriva, zaradi padca referenčne cene plina za približno četrtino. Letos je prvič objavljen tudi interaktivni kalkulator, s katerim lahko uporabniki preverijo vpliv dodatkov ali odbitkov, ki jih v svoji odločbi o podpori določi Agencija za energijo. V primeru, da s strani zakonodajalca ne pride do sprememb v sistemu podpor bo cena zagotovljenega odkupa za mikro sončne elektrarne, postavljene na strehah, prvič padla pod 100 EUR/MWh za postavitve v septembru 2014. Več o tem si lahko preberete na www.borzen.si. (bj / vir: Naš stik)