Električna hiša

Ogrevanje prostorov samo z električno energijo ni smotrno, toda ponekod ne gre drugače.

Če že uporabljamo električno energijo kot energent za ogrevanje, je najprimernejša termoakumulacijska peč. Zaradi velike toplotne kapacitete lahko z njo odvzemamo električni tok v času cenejšega toka, akumulirano toploto pa lahko uporabimo ob želenem času. V prispevku si oglejte zanimiv video, kjer električna energija premika celotni zunanji ovoj stavbe. Gre za radikalno idejo, ki bivalno izkušnjo ponese na drugo raven. 

“Električna hiša”


Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije / REUS 2015

Najbolj poznan vir energije oz. energent za ogrevanje je kurilno olje (80 %). V letu 2012 je največji delež anketirancev spontano priklical drva (90 %), ki so v letu 2015 na drugem mestu z značilno nižjim deležem – s 77 %. Sledita električna energija (61 %) in plin (34 %). Ostale energente je priklicala manj kot tretjina anketiranih. V primerjavi z letom 2012 se je povečal priklic za lesne pelete, zmanjšal pa za drva, sončno energijo in premog.