Karlo Peršolja

Mag. Karlo Peršolja / direktor slovenskega organizatorja trga z električno energijo – Borzen

  • Na katerem področje ste dejavni in s katerimi izzivi se najpogosteje srečujete?

K.P.  Moje življenje je v veliki meri prepleteno z energetiko, kjer se v zadnjem času veliko posvečam razvoju trga z električno energijo, aktivno pa se spopadam z izzivi, ki jih prinaša trajnostna energetika in so močno povezani z obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energijo. V vlogi direktorja slovenskega organizatorja trga z električno energijo, Borzena, pa je eden izmed ključnih izzivov predvsem zagotoviti ustrezno ravnotežje in kompatibilnost med potrebami in zahtevami različnih akterjev, predvsem samega trga, lastnika družbe in zaposlenih.

  • Kakšni so vaši pogledi na energijo?

K.P.  Energija, pa ne le električna energija, je zame pomembna vrednota in jo zagotovo spoštujem. Menim, da jo na splošno vse prevečkrat jemljemo za samoumevno in neizčrpno ter da premalokrat pomislimo na naravo in ljudi, ki nam jo pripeljejo v naš dom, avto…

  • Ali ste učinkoviti pri ravnanju z energijo?

K.P.  Verjamem, da razmišljati in živeti trajnostno in družbeno odgovorno, pomeni tudi biti učinkovit pri ravnanju z energijo. Na tem področju pa si močno prizadevam in se trudim tako poslovno, kot tudi zasebno.

  • Kaj so vas naučile osebne izkušnje?

K.P.  Življenje je res takšna zanimiva pot na kateri se mi je nabralo kar nekaj izkušenj. Tako se mi zdi pomembno imeti pozitiven odnos do življenja, soljudi, narave in biti odprt do novih stvari, tudi sprememb.

  • Kako ohranjate svojo vitalnost (vitalno energijo)?

K.P.  Nenehno si širim obzorja, postavljam nove cilje. Zdi se mi, da me novi izzivi in iskanje različnih rešitev vedno na koncu napolnijo z neko življenjsko, pozitivno energijo. Si pa baterije rad napolnim tudi v naravi.

  • Kakšno je vaše sporočilo bralcem?

K.P.  Uživajte življenje in preudarno z energijo.

Rubrika »Osebno o energiji« omogoča izmenjavo zanimivih pogledov na energijo in osebnih izkušenj. Razumevanje in odnos do energije bo v prihodnje vse bolj vplival na življenjske okoliščine, obenem pa bo oblikoval odnos posameznikov do življenja. V rubriki »Osebno o energiji« želimo povezovati oba vidika v razumevanje celovitosti življenja.