Kocka je padla ... / Foto: Pexels

je povedal Julij Cezar.

Mi pa ne smemo dovoliti da vse pade v isti koš.

Biološki odpadki zavzemajo več kot 30 odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih bomo zbirali ločeno, bomo prispevali k zmanjšanju na deponije odloženega materiala in s tem manjšim emisijam toplogrednih plinov.


Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije / REUS 2015

Anketirana gospodinjstva se podobno kot v preteklih merjenjih še vedno v največji meri popolnoma strinjajo, da ločujejo odpadke (55 %). 97 % anketiranih se s slednjo trditvijo vsaj strinja.

Preberite še:

Živeti brez plastike Živeti brez plastike
 Kaj nam lahko o naši prihodnosti pove ena sama plastenka? Kaj nam lahko o naši prihodnosti pove ena sama plastenka?

Ekološki projekt – Seabin

Ekološki projekt – Seabin

Načrtujeta čiščenje celotnega Pacifika!