Informa-Echo_nagrada-eu

Informa Echo je prejela Evropsko nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za Slovenijo v kategoriji majhnih in srednje velikih podjetij s projektom Iniciativa Energija si.

Informa-Echo_NagradaEU

Rajko Dolinšek – direktor podjetja Informa Echo

Informa Echo kot prejemnica te prestižne nagrade deli zasluge skupaj s partnerskimi neprofitnimi organizacijami: Center za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan, Statistični urad Republike Slovenije in Energetska zbornica Slovenije. Med podjetji pa gre velika zasluga družbi HSE, ki je pobudnik kampanje Energija si, bodi učinkovit in glavni soinvestitor ter članom mreže Sinergija in partnerjem pri projektu Porabimanj, ki so prav vsi na določen način prispevali k tej nagradi.

Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks za Slovenijo

Predsednica žirije dr. Adriana Rejc Buhovac je v obrazložitvi zmagovalnega projekta zapisala: »Projekt je edinstven v več pogledih. Ni le druga zmagovalnazgodba letošnjega razpisa, je tudi daleč najbolj povezovalen in v luči družbenih učinkov močan poziv, da se je treba na področju energetike, učinkovite rabe energije in pri drugih okoljskih vprašanjih obnašati družbeno odgovorno. Žirijo je navdušil krog partnerjev in sila njihovega sodelovanja, ki je z vrsto organizacijskih rešitev (mreža Sinergija, kampanja Energija si, bodi učinkovit) vključno z raziskavo REUS, že začela spreminjati vedenje Slovencev in nosilcev odločanja v energetski in povezanih panogah.«

Nagrada je bila letos podeljena prvič, prejemniki pa so bili zmagovalci nacionalnih natečajev v 28 evropskih državah. V Sloveniji se je za nagrado potegovalo 18 projektov. Več→