Hlajenje: Smo pri hlajenju stanovanja učinkoviti?

Klimatsko napravo za hlajenje uporablja 26% stanovanj

Hlajenje: Število gospodinjstev s klimatsko napravo je narasel

  • V primerjavi z letom 2012 je značilno narasel delež gospodinjstev z nameščeno klimatsko napravo s 17% na 26%.
  • 40 % uporabnikov klimatskih naprav se strinja s trditvijo, da brez klime poleti ne morejo shajati.
  • Petina gospodinjstev uporablja klimatsko napravo pri zunanji temperaturi manjši ali enaki 28°C.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) iz leta 2010 dovoljuje vgradnjo naprav za hlajenje (klimatskih naprav) le v izjemnih primerih. Na prvo mesto postavlja pravilno projektiranje in vgradnjo pasivnih gradbenih elementov, na drugo mesto pa sistem intenzivnega nočnega hlajenja oz. prezračevanja stavb.

Rezultati raziskave REUS 2015 so pokazali, da ima klimatsko napravo 23 % stanovanj v enodružinskih stavbah ter 31 % stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Skupaj to predstavlja 26 % stanovanj. V povprečju gospodinjstva hladijo 15 % površin vseh stanovanj, kar je več kot na podlagi analize rezultatov raziskave REUS 2012, ko je delež znašala 10 %.

Gospodinjstva vklopijo klimatsko napravo v povprečju pri zunanji temperaturi 29°C ter vzdržujejo notranjo temperaturo 23°C. Da brez klime poleti ne more shajati, se strinja skoraj 40 % gospodinjstev. O novi klimatski napravi razmišlja samo 4 % gospodinjstev.

Emisije CO2

Klimatska naprava za delovanje porablja električno energijo, zato ne povzroča neposrednih emisij CO2. Emisije CO2 nastajajo pri proizvodnji električne energije. Višje emisije kot leta 2012 so posledica večjega števila klimatskih naprav.

Trend

Delež hlajenih površin v celotni ogrevani površini stanovanjskega fonda je po raziskavi REUS 2015 (15 %) višji kot po raziskavi REUS 2012 (10 %). Hlajena površina se torej v stanovanjih povečuje, kar je v nasprotju s PURES.

Delež hlajenih površin v celotni ogrevani površini stanovanjskega fonda po raziskavah REUS 2010, REUS 2011, REUS 2012 in REUS 2015

Hlajenje: Smo pri hlajenju stanovanja učinkoviti?

Ali ste vedeli?

  • Klimatska naprava, ki na leto deluje približno en mesec, porabi skoraj toliko električne energije kot povprečni hladilnik in pralni stroj skupaj v celem letu.
  • Če bi klimatsko napravo na leto uporabljali dva dni manj, bi prihranili približno 5 % energije za hlajenje.
  Kako se ohladiti brez klime

Nekaj zanimivih nasvetov, ki vam lahko pomagajo da se ohladite ob vročih dnevih na dopustu ali doma.