Elektromobilnost: V državi je ob avtocestah trenutno zgrajenih 26 polnilnic / Foto: Volan

Elektromobilnost: v državi je ob avtocestah trenutno zgrajenih 26 polnilnic, ki so na voljo uporabnikom električnih vozil.

Slovenija je s hitrimi polnilnicami na avtocestnem križu pokrita po vsej državi in povezana z električno avtocesto po vsej Evropi. 

SODO je vse aktivnosti, povezane z omenjenim projektom, izvedel kot distribucijski operater, ki je z energetskim zakonom zadolžen za razvoj osnovne infrastrukture hitrih polnilnic za vozila na električni pogon na avtocestnem križu Slovenije. V tej družbi menijo, da je čas, da se naredi korak naprej in se začne še bolj spodbujati nakup električnih vozil z dodatnimi spodbudami in olajšavami.

Uporabnikom e-vozil povsod omogočen enak nivo storitev

Kot pojasnjuje Ivan Zadravec, vodja projekta izgradnje hitrih polnilnic na slovenskem AC križu, hitre polnilnice na avtocestnem križu omogočajo polnjenje z enosmernim in izmeničnim virom napajanja jakosti 50 kW DC in 43 kW AC, in sicer preko CHAdeMO, Combo 2 in Typ 2 vtikačev. Na tak način je omogočena uporaba hitrih polnilnic največjemu številu različnih proizvajalcev električnih vozil.

Uporabnikom električnih vozil je povsod omogočen enak nivo storitev. Omogočen je tudi sistem gostovanja (roaming) in uporaba polnilnic uporabnikom električnih vozil, ki z nobenim od ponudnikov storitev polnjenja nimajo sklenjenega pogodbenega razmerja.

Po besedah Ivana Zadravca uvedba električnih vozil v promet vnaša v električno omrežje nove porabnike kot tudi hranilnike električne energije. Pričakovati je rast porabe električne energije v prometu, čeprav je strukturni delež porabe še vedno relativno majhen glede na ostale sektorje končne porabe.

V državi je ob avtocestah trenutno zgrajenih 26 polnilnic / Foto: Naš stik

V državi je ob avtocestah trenutno zgrajenih 26 polnilnic / Foto: Naš stik

Razvoj elektromobilnosti precej odvisen od nadaljnjega razvoja tehnologij   

Kaj je v prihodnje pričakovati na področju elektromobilnosti, kakšni bodo trendi v naslednjem desetletju?  Kot poudarjajo v družbi SODO, so cilji države in širše EU do leta 2020 in 2030 jasni. Jasno je tudi, s katerimi okoljskimi, klimatskimi in drugimi težavami, povezanimi z energetsko neodvisnostjo in ohranjanjem virov, se srečujemo tako na lokalni kot globalni ravni. Še vedno ostaja najširši možen konsenz, da je doseganje teh ciljev mogoče le z dekarbonizacijo.

V Sloveniji se porabi kar 40 odstotkov energije v prometu. Zato je elektromobilnost eden najpomembnejših, če ne najpomembnejše sredstvo za dekarbonizacijo prometa in tudi najbolj učinkovita. Smer nadaljnjega razvoja je določena, je pa veliko odvisno od nadaljnjega razvoja tehnologij, trga, cenovnih politik in geopolitičnega dogajanja. Poti nazaj ni več!

Obeta se tudi nadaljnji razvoj inteligentnih sistemov vodenja prometa 

Jasno je, kot pravijo v družbi SODO, da nas do omenjenega cilja ne bodo pripeljala samo električna vozila. Vse več bo tudi digitalizacije, inteligentnih sistemov vodenja prometa in sistemov komuniciranja med vozili ter vozili in infrastrukturo.

Zagotavljanje učinkovitosti prometa in z njo energetske učinkovitosti v prometu, postaja tako vse bolj kompleksno in zahtevno. Elektromobilnost pa je le del tega, ki pa ponuja številne odgovore na najbolj pereče težave povezane s prometom in kakovostjo bivanja. Toliko bolj z ohranjanjem virov in zagotavljanjem sonaravnosti, so prepričani v družbi SODO. (Vir: Naš stik)

Hitre polnilnice za električna vozila - Slovenije

Hitre polnilnice za električna vozila – Slovenije

Lokacije hitrih polnilnic za električna vozila
Letos do 7.500 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila Letos do 7.500 EUR – nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila