S tekmovanjem do boljše energetske pismenosti med mladimi

Mladi genijalci je posebno tekmovanje za dijake s področja energetike in proizvodnje elektrike, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK). Na tekmovanje se je letos prijavilo 17 srednješolskih programov iz vse Slovenije. 26. novembra so dijaki z organiziranimi predavanji in vajami v Krškem začeli z aktivnimi pripravami na zaključni kviz, ki bo februarja 2014. Okoli 100 dijakov in njihovih mentorjev se je udeležilo priprav v Svetu energije v Informacijskem središču GEN v Krškem. Dijaki so se na srečanju udeležili štirih vsebinskih sklopov delavnic. Spoznali so osnove energetike in energije, različne proizvodne vire električne energije, s poudarkom na trajnostnih virih in jedrski energiji. Poslušali so predavanje o radioaktivnosti v domovih in s preprostimi eksperimenti spoznali radioaktivnost kot naravni pojav. Odkrivali so učinke tople grede ter se poučili o nizko-ogljičnih tehnologijah ter učinkoviti rabi energije. Dijaki so v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK skupaj z radiološko skupino z detektorjem merili hitrosti doze in spoznavali značilnosti ionizirajočega sevanja.

Tekmovanje Mladi genijalci je v letošnjem šolskem letu namenjeno dijakom 3. in 4. letnikov srednješolskih programov elektrotehnik ter tehničnih gimnazij. Na razpis se je prijavilo kar 17 od skupno 24 tehničnih srednješolskih programov iz celotne Slovenije (na pripravah so se zbrali dijaki in mentorji iz Maribora, Novega mesta, Ravn na Koroškem, Pirana, Ljubljane, Ptuja, Celja, Trbovelj, Krškega, Velenja in Kranja). V vsaki šoli bodo na šolskih tekmovanjih določili dijaško ekipo s po tremi člani, ki bo tekmovala na zaključnem kvizu, 4. februarja 2014, v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Temeljno poslanstvo skupine GEN je zagotavljanje zanesljive proizvodnje in dobave električne energije. Ob tem pa si prizadevajo tudi za dvig energetske pismenosti ter povečanje ozaveščenosti in zanimanja med različnimi deležniki za teme, povezane z energijo in energetiko.

Poleg tekmovanja Mladi genijalci je GEN v šolskem letu 2013/14 razpisal tudi šolski natečaj Mladi v svetu energije (Mladi VSE), ki skuša osnovnošolce in dijake navdušiti za tehniko in energetiko ter jih spodbuditi k celostni obravnavi izbranih tem s področja naravoslovja, tehnike in energetike ter k pripravi projektov in izdelkov, povezanih z razpisanimi energetskimi temami. Več na www.mladi-svet-energije.si. (vh/ vir: Naš stik)