Bojan Horvat, direktor Energija plus d.o.o.

  • Na katerem področje ste dejavni in s katerimi izzivi se najpogosteje srečujete?

B.H.  Več kot desetletje se v vlogi direktorja ukvarjam s trženjem električne energije in storitev, ki se na to navezujejo. Relativno novo področje, ki ves čas zahteva precejšnjo stopnjo kreativnosti in osvajanja novih znanj. Prav zato je po moje, za tiste, ki vodijo in upravljajo tovrstne družbe, ključni izziv oblikovanje učinkovite, motivirane in prilagodljive ekipe sodelavcev. Čeprav se mogoče to sliši enostavno pa danes, ko širimo ponudbo energentov na plin in toploto ter v našo ponudbo vključujemo nove storitve, recimo na področju URE, za vsakega vodjo predstavlja pomemben predvsem pa trajen izziv.

  • Kakšni so vaši pogledi na energijo?

B.H.  Prava mera energije je na Zemlji omogočila življenje. Ne bi ga bilo če bi je bilo premalo in če bi je bilo preveč. Skozi tisočletja se je človek naučil uporabe in pridobivanja energije, ki mu izboljšuje življenjske pogoje tako, da danes človeštvo razmišlja tudi o tem kdaj bo kateri od danes znanih virov usahnil. Zato menim, da je iskanje novih virov in učinkovito ravnanje z znanimi viri pomemben del družbenega razvoja nasploh, saj oboje posega na področje razvoja različnih tehnologij, ga pospešuje in korenito spreminja način življenja.

  • Ali ste učinkoviti pri ravnanju z energijo?

B.H.  Varčevanje z energijo, kot sestavni del življenja, me spremlja že od mladosti. Kasneje, v času študija, pa ti nevede zlezejo pod kožo tudi različni načini učinkovitega ravnanja z energijo ob različnih priložnostih od priprave hrane preko ogrevanja pa do vožnje z avtomobilom. Tako lahko danes trdim, da, večinoma podzavestno, energijo poskušam porabljati čim bolj učinkovito in premišljeno.

  • Kaj so vas naučile osebne izkušnje?

B.H.  Marsikdo meni, da je za učinkovito ravnanje z energijo potrebno investirati precej denarja. To ni res, saj lahko s preprostimi ukrepi dosežemo precejšnje, predvsem finančne učinke. Sam se držim osnovnega načela, da opravljam vse aktivnosti, ki mi preko porabe energije praznijo denarnico praviloma takrat, ko jih je potrebno nujno opraviti. Na ta način se vedno da prihraniti kakšen €, ki ga lahko kasneje koristno porabiš za kakšno drugo stvar.

  • Kako ohranjate svojo vitalnost (vitalno energijo)?

B.H.  Od letnega časa in vremenskih razmer odvisno, v glavnem pa s smučanjem, pohodništvom, kolesarjenjem in občasno tudi na jadranju.

  • Kakšno je vaše sporočilo bralcem?

B.H.  Kot nekateri pravijo, da ni dobro pretiravati pri hrani in ne pri pijači, bi osebno rekel: Zmerno »uživajmo« tudi energijo.

Rubrika »Osebno o energiji« omogoča izmenjavo zanimivih pogledov na energijo in osebnih izkušenj. Razumevanje in odnos do energije bo v prihodnje vse bolj vplival na življenjske okoliščine, obenem pa bo oblikoval odnos posameznikov do življenja. V rubriki »Osebno o energiji« želimo povezovati oba vidika v razumevanje celovitosti življenja.