Med vidnejše primere modrih praks na področju energetske učinkovitosti se v okviru projekta 310 uvršča tudi praksa v BK 300.

V Bowling klubu 300, kjer imajo veliko porabo tako električne kot toplotne energije, so večjo energetsko učinkovitost ocenili kot veliko priložnost, ki vpliva tako na stroškovno plat poslovanja kot na okolje.

Z lastno proizvodnjo elektrike znižali stroške  

Kot kažejo doseženi učinki, so s proizvajanjem lastne električne energije bistveno zmanjšali odkup od zunanjih dobaviteljev. Elektriko proizvajajo sami, tako s pomočjo kogeneracije, ki deluje v zimskem času, kot s pomočjo sončne elektrarne, ki povečano deluje v poletnem času. To pa še ni vse. Prednost in prihranki se kažejo tudi v odsotnosti stroška omrežnine in trošarine, saj uporabljajo lastno notranje omrežje.

»Za vsako proizvedeno kWh elektrike prejmemo od države obratovalno podporo, naša pridobitev pa je vidna tudi v razliki v ceni, ki jo zaračunavajo zunanji dobavitelji električne energije,« pojasnjujejo v omenjenem vodstvu.

In kaj so še ugotovili pri tem projektu? 

Kot poudarjajo, so ugotovili, da je veliko bolj ekonomično proizvajati energijo za lastne potrebe kot za prodajo v omrežje. Dodatni faktor k samozadostnosti v smislu manjše potrošnje pa doprinesejo tudi energetsko varčna razsvetljava, dobra strešna izolacija ter solarno ogrevanje sanitarne vode.

Če povzamemo, se odlike omenjene modre prakse zrcalijo v bistvenem zmanjšanju odkupa električne energije s proizvajanjem lastne električne energije ter v ekonomičnem proizvajanju energije. V tem je tudi čar tovrstne energetske učinkovitosti.  (mj / vir: Naš stik)