Modra Stopinja

 

Namen 1. dela akcije, ki je potekal od 22. aprila do 31. maja 2010 je bil: 

• spodbujati rabo MODRE ENERGIJE pridobljene iz obnovljivih virov

  energije, predvsem Slovenskih rek,

• osveščati o URE in OVEpri ogrevanju in hlajenju preko nasvetov

 

Prvi del akcije je financiral HSE in omogočil naslednje aktivnosti 

• Razvoj ideje

• Pripravo celostne vizualne podobe akcije

• Objavo oglasnih sporočil na TV, v tiskanih medijih in na spletu

• Izvedbo nagradne igre