Matjaž Mulej, Foto: Sašo Bizjak - Večer

Prof. dr. Matjaž Mulej, prvi predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO, predsednik Raziskovalnega sveta ZRC IRDO, zaslužni profesor iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

 

  • Na katerem področje ste dejavni in s katerimi izzivi se najpogosteje srečujete?

M.M.  Ukvarjam se z razvojem družbene odgovornosti kot vrednote, kulture, etike in norme človeka, ki se zaveda posledic svojih dejanj za družbo, vključno z naravnimi pogoji za obstoj človeštva. Tak človek upošteva svojo soodvisnost z drugimi ljudmi in deli narave. Trudi se doseči kar največjo celovitost svojega pristopa, svojih spoznanj in dejanj. Upošteva vseh sedem načel družbene odgovornosti:

1)  (Uradna) odgovornost za vpliv
2)  Transparentnost – preglednost podatkov
3)  Etično obnašanje
4)  Spoštovanje interesov deležnikov
5)  Spoštovanje vladavine prava
6)  Spoštovanje mednarodnih norm obnašanja
7)  Spoštovanje človekovih pravic

  • Kakšni so vaši pogledi na energijo?

M.M.  Energija kot naravna sila je pogoj za obstoj ljudi in drugih živih bitij. Uporaba energetskih virov nujno ima stranske učinke, tudi škodljive naravi in ljudem, zato je potrebno, da je porabimo čim manj.

Matjaž Mulej

Matjaž Mulej

  • Ali ste učinkoviti pri ravnanju z energijo?

M.M.  Kolikor znam in zmorem, sem. Z avtom se vozim samo, kadar ne gre drugače; normalno potujem z javnimi prevoznimi sredstvi, po Mariboru s kolesom. Doma imamo 20o C, radiatorji so odprti samo v dnevni sobi in kopalnici.

  • Kaj so vas naučile osebne izkušnje?

M.M.  Mnogi kurijo in hkrati odpirajo okna, se vozijo z avti tudi na kratke razdalje, ne štejejo vlaka za dobro porabljen čas, saj se da na vlaku delati in počivati. Toda razen na relaciji Maribor – Ljubljana je vlakov v Sloveniji verjetno premalo. Tudi niso vsi enako udobni.

Matjaž Mulej & Nastja Mulej

Matjaž Mulej & Nastja Mulej

  • Kako ohranjate svojo vitalnost (vitalno energijo)?

M.M.  Vsako jutro začnem s športom, po možnosti za dve uri. V stanovanje v četrtem nadstropju hodim peš, ne z dvigalom; tako ‘naberem’ dnevno 300 – 500 korakov po stopnicah gor in enako dosti dol. Za duševno vitalnost skrbim z nenehnim delom; med televizijskimi poročili se ukvarjam tudi s križankami, najraje ‘iz sredine’ in podobnimi.

  • Kakšno je vaše sporočilo bralcem?

M.M.  ‘Starost se ne meri s številom let, ampak s stopnjo lenobe’. ‘Lenoba je naporna’. ‘Lenariti smejo samo bolni in preutrujeni.’

Rubrika »Osebno o energiji« omogoča izmenjavo zanimivih pogledov na energijo in osebnih izkušenj. Razumevanje in odnos do energije bo v prihodnje vse bolj vplival na življenjske okoliščine, obenem pa bo oblikoval odnos posameznikov do življenja. V rubriki »Osebno o energiji« želimo povezovati oba vidika v razumevanje celovitosti življenja.