Eko sklad – skoraj 60 milijonov za okoljske naložbe 2015

Za kreditiranje okoljskih naložb je letos na voljo najmanj 35 milijonov evrov ter 24,5 milijona nepovratnih sredstev.

Vlada je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, razen v delu, ki se nanaša na porabo sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Vlada je ob tem potrdila tudi Program Eko sklada za izvajanje nalog po Energetskem zakonu za leto 2015, za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom, pravnim osebam in zasebnikom, sofinanciranje programa energetskega svetovanja in zagotovitev sredstev za izvajanje predmetnega programa iz Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015.

Eko sklad bo tudi letos nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb kot osnovne dejavnosti Eko sklada in za to zagotovil najmanj 35 milijonov evrov sredstev, v primeru razpoložljivih sredstev in potreb potencialnih kreditojemalcev pa tudi več. Interes občanov za kredite Eko sklada se povečuje zaradi možnosti hkratne pridobitve nepovratnih sredstev in posojil za istovrstne naložbe. Tudi pri pravnih osebah je zaradi zelo ugodne obrestne mere veliko zanimanje za posojila Eko sklada, čeprav se pri nekaterih pravnih osebah še naprej odražajo težave pri zagotavljanju ustreznega zavarovanja vračila kreditov.

V letu 2015 bo Eko sklad nadaljeval tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku predvidoma 24,5 milijona evrov z namenom zmanjšanja rabe energije, in sicer bo 22 milijonov evrov nepovratnih finančnih spodbud namenjenih občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, 2,5 milijona evrov pa bosta namenjena spodbujanju nakupa električnih vozil.

Skladno s sprejetim novim energetskim zakonom bo Eko sklad nadaljeval tudi program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, za kar bo letos zagotovil milijon evrov, dodatnih 200 tisoč evrov pa bo namenjeno še za izvajanje izobraževalnega programa Centra za podpore, ki deluje v okviru Borzena. (Več na: Naš stik)