EU bi lahko z ukrepi energetske učinkovitosti do leta 2020 prihranila 200 milijard evrov na leto.

ECOFYS, angleška svetovalna družba za rešitve na področju trajnostne energije in podnebnih politik ugotavlja:

  • da bi lahko do leta 2030 EU dosegla neto prihranke v višini 250 milijard evrov na leto, če bi rabo energije do leta 2030 zmanjšala za okoli 35 odstotkov pod trenutno raven,
  • da so energetski prihranki rešitev za evropsko gospodarsko okrevanje, saj zmanjšujejo stroške uporabnikov, podjetij in gospodinjstev za energijo (približno 107 milijard evrov letno do 2020), pomagajo ustvarjati nova delovna mesta ob hkratnem zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter zmanjšujejo odvisnost držav od uvoza energentov,
  • da žal vlade, kljub koristim v obliki nižjih računov za energijo, novih delovnih mest in zmanjšanja emisij, energetskih prihrankov ne uspejo prepoznati kot rešitev. Zato mora EU sprejeti ambiciozno politiko in zavezujoče cilje do leta 2020 in 2030 ter energetske prihranke postavi kot prioriteto. Le tako se bodo ugotovitve o prihrankih iz poročila lahko tudi uresničile. (Vir: Naš stik)  Več na →