Pariški podnebni konferenci ob rob

Ob konferenci o podnebnih spremembah se je oglasila tudi Agencija RS za okolje (ARSO).

Kot so zapisali, so podnebne projekcije za prihodnja desetletja in do konca stoletja negotove predvsem zato, ker ne vemo, kako hitro bo naraščala koncentracija toplogrednih plinov v ozračju v prihodnjih letih in desetletjih.

Hitreje kot bo naraščala koncentracija toplogrednih plinov v ozračju, hitreje se bo svetovno ozračje ogrevalo. Če svetovnim voditeljem ne bo uspelo, da bi se dogovorili za omejitev izpustov, bo ogrevanje močneje, če pa bodo mednarodna pogajanja uspešna in se bodo izpusti toplogrednih plinov v ozračje bistveno zmanjšali, lahko računamo na nekoliko počasnejše ogrevanje. V vsakem primeru pa se bo ogrevanje svetovnega ozračja nadaljevalo tudi zaradi dosedanjih izpustov, saj imajo toplogredni plini dolgo življenjsko dobo. Aktivnosti morajo torej potekati tako na področju blaženja kot tudi na področju prilagajanju na podnebne spremembe.

Podnebne projekcije kažejo, da se bo v prihodnosti območje Slovenije še naprej ogrevalo. Na Uradu za meteorologijo na ARSO so ocenili, da bodo do sredine stoletja pomladi toplejše za 1,5 stopinje Celzija, ostali letni časi pa celo za 2 stopinji Celzija.

Pariški podnebni konferenci ob rob

Za padavine so podnebne projekcije bolj negotove. Spomladi in jeseni lahko pričakujemo tako zmanjšanje kot povečanje količine padavin. Pozimi se bo količina padavin verjetno povečala, poleti pa v južni polovici Slovenije zelo verjetno zmanjšala. Seveda so tudi te številke odvisne od tega, kako hitro bo naraščala koncentracija toplogrednih plinov v ozračju, opozarja ARSO.

Ne glede na to, kakšne omejitve izpustov toplogrednih plinov bodo v Parizu dosegli politiki, se bodo podnebne spremembe nadaljevale, zato je ključno, da se bomo kot družba znali ustrezno prilagajati podnebnim spremembam, poudarja ARSO. Da bi se učinkovito prilagajali, potrebujemo ustrezne strokovne podlage za načrtovanje prilagajanja, v ta namen lahko veliko informacij in strokovnih podlag prispeva Urad za meteorologijo na ARSO, so še zapisali. (Vir: Naš stik)

Vreme v evrih / ARSO / Brane Gregorčič