Letos do 7.500 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila

Eko sklad je objavil javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam.

(26.02.2016) Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva 38SUB-EVPO16 in 39SUB-EVOB16 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nova in predelana električna vozila občanom in pravnim osebam. Oba poziva bosta objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada ter Portala Energetika.

Letos do 7.500 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup električnega vozila

Za pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike je na podlagi javnega poziva 38SUB-EVPO16 razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila, za občane pa je na podlagi javnega poziva 39SUB-EVOB16 razpisanih 500.000 EUR nepovratnih sredstev za električna vozila.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
  • predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Višina nepovratne finančne pomoči je odvisna od kategorije vozila in znaša od 3.000 EUR do 7.500 EUR.

Dodatna ugodnost za občane je možnost sočasnega najema ugodnega kredita in pridobitve nepovratnih sredstev za isto naložbo, ki izpolnjuje vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. (Vir: Portal Energetika)


Raziskava Energetske Učinkovitosti Slovenije – REUS 2015

10 % gospodinjstev se bo v naslednjih 12 mesecih verjetno odločilo za nakup novega avtomobila, dober odstotek za vgradnjo avtoplinskega sistema, 9 % pa za nakup električnega vozila (če bi z enim polnjenjem prevozili do 300 km).