7. maj 2015 - Objavljen javni poziv Eko sklada / Pozitivna energija

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom glede obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).

Omenjeni poziv se nanaša na nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (t. j. stavb s tremi in več stanovanji) na območju Republike Slovenije v okviru naslednjih ukrepov: toplotna izolacija fasade in toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najpozneje do 31. decembra 2015.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona, predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb. (Naš stik)