Največ energije gre za ogrevanje prostorov

V gospodinjstvih so med energenti z 41-odstotnim deležem še vedno v ospredju lesna goriva.

Gospodinjstva so po podatkih državnega zavoda za statistiko v letu 2013 porabila 48.474 TJ energije, kar je bilo za dva odstotka manj kot v prejšnjem letu. Celotna poraba energije se je zmanjšala predvsem zaradi zmanjšane porabe energije za ogrevanje prostorov, ki je bila v primerjavi s prejšnjim letom manjša za skoraj štiri odstotke. Za odstotek se je zmanjšala tudi poraba energije za hlajenje prostorov, medtem ko se je poraba energije za ogrevanje sanitarne vode, za kuhanje in za druge namene (razsvetljava in električne naprave) nekoliko povečala.

Največji del porabljene energije je bil sicer porabljen za ogrevanje prostorov, in sicer okoli 61 odstotkov. Za ogrevanje sanitarne vode je bilo porabljenih 20 odstotkov, za razsvetljavo in električne naprave skoraj 14 odstotkov, za kuhanje skoraj 5 odstotkov in za hlajenje prostorov nekaj manj kot odstotek vse porabljene energije.

Zanimivi so tudi podatki o porabljenih posameznih energentih, pri čemer z 41-odstotnim deležem v ospredju ostajajo lesna goriva (sem sodijo polena, lesni ostanki, sekanci, peleti in briketi). Poraba električne energije je pomenila 24 odstotkov vse v gospodinjstvih porabljene energije, poraba ekstra lahkega kurilnega olja 13 odstotkov, poraba zemeljskega plina 10 odstotkov in poraba daljinske toplote 7 odstotkov. Drugi energenti pa so bili porabljeni v manjših deležih. Vir: Naš Stik