12 Resnic

12 RESNIC o rabi energije je strokovna interpretacija raziskave REUS, ki jo vsako leto pripravi Inštitut »Jožef Stefan« – Center za energetsko učinkovitost. Poročilo je pripravljeno v obliki 12 kazalnikov, ki na kratko prikazujejo trenutno stanje in ravnanje porabnikov energije na 12. ključnih področjih rabe energije v gospodinjstvih.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.