Uršula Krisper

Uršula Krisper

Vodja oddelka za energetsko svetovanje, Elektro Ljubljana:

Raziskava REUS se je z zastavljenimi vprašanji gospodinjstvom dotaknila celotnega področja rabe energije v gospodinjstvih. Poleg tega podaja tudi informacijo o splošnem odnosu gospodinjstev do rabe energije, kar posredno kaže na stopnjo osveščenosti populacije.

Kot podjetje, ki se zaveda celovitega pristopa pri izvedbi ukrepov varčevanja z energijo, so nam dobrodošli predvsem podatki, ki govorijo bodisi o delnih ali celovitih energetskih sanacijah ovojev stavb. Na podlagi teh podatkov lahko ocenimo vedenje gospodinjstev o tesni povezavi med energetsko saniranimi objekti ter rabo energije. Hkrati smo razbrali, da se zajeti vzorec ne obnaša zelo racionalno, iz česar sledi, da jim verjetno strošek za energijo ne predstavlja velikega deleža pri stroških ter da obstaja varčevalni potencial, ki ga velja v prihodnje še naprej vzpodbujati.

Rezultati raziskave so nam lahko dobra usmeritev pri razvoju dodatnih storitev in produktov, kakor tudi pri zamenjavi obstoječih. Nismo pa presenečeni nad dejstvom, da je možnost prihranka denarja gospodinjstvom najpomembnejši motiv za varčevanje. Tudi to nam lahko služi za izhodišče pri pripravi novih produktov in storitev.

Z raziskavo REUS smo dobili koristne informacije o obnašanju najštevilčnejšega segmenta naših odjemalcev, poleg tega pa je odtehtala samostojno izvedbo podobne analize trga, ki bi jo verjetno naredili le na področju električne energije.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.