Boris Moškotelec

Boris Moškotelec

pomočnik izvršnega direktorja področja trženje, kadri in pravo, odgovoren za trženjske raziskave, Skupina Merkur:

V Merkur Group smo z zanimanjem pregledali rezultate raziskave REUS. Z veseljem ugotavljamo, da smo v Slovenskem prostoru z raziskavo REUS dobili kakovosten zametek kontinuirane celostne raziskave na področju učinkovite rabe energije za kar gre vsa pohvala Agenciji Informa Echo kot pobudniku in nosilcu projekta REUS. Prvič smo na enem mestu dobili sistematično zbrane podatke o  vedenjskih navadah porabnikov, na področju rabe energije ter pripravljenosti za izvajanje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije.

Ob tem, da bo raziskava že s svojim izvajanjem pripomogla k ozaveščanju porabnikov in spodbujala učinkovito rabo energije v slovenskih gospodinjstvih, je za Merkur Group kot največjega trgovca s tehničnim blagom v Sloveniji pomembna tudi, ker bo v veliki meri vplivala na strateške in poslovne odločitve na področju upravljanja asortimana, povezanega z učinkovito rabo energije (izolacije, ogrevanje z obnovljivimi viri energije ipd.) ter uvajanja celostnih storitev na področju učinkovite rabe energije, namenjenih gospodinjstvom (svetovanje in načrtovanje prenov ogrevalnih sistemov).

Rezultati prvega vala kažejo preference slovenskih gospodinjstev do različnih virov energije in njihovo stopnjo pripravljenosti za izvajanje investicij na področju učinkovitejše rabe energije, ki nam bodo v pomoč pri snovanju celovitih rešitev v okviru ekoloških kotičkov v naših trgovskih centrih.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.