Strokovni svet

Strokovni svet raziskave REUS spremlja izvajanje raziskave in sodeluje pri razvojnih korakih. Sestavljajo ga vrhunski strokovnjaki na področju energetike, gradbeništva, prometa, okolja, raziskovalne in komunikacijske stroke.