Mojca Suvorov

Mojca Suvorov

Vodja sektorja za okoljske statistike / Statistični urad Republike Slovenije

Pot do zanesljivih podatkov o porabi in ravnanju z energijo v gospodinjstvih ni vedno lahka. Statistični urad Republike Slovenije pa tudi uradi v tujini se soočamo s podobnimi izzivi, saj so kakovostni podatki o rabi in ravnanju z energijo nujni za uspešno načrtovanje področnih politik. Osrednja pozornost načrtovalcev je v zadnjih letih namenjena predvsem izboljšanju učinkovitosti rabe energije in spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Velik potencial za obe področji se nahaja v gospodinjstvih.

Podatki o porabi in ravnanju z energijo v gospodinjstvih so bili v preteklosti precej skromni, raziskovanja pa le občasna. Raziskava energetske učinkovitosti REUS zato pomeni korak naprej, korak v pravo smer. Ne nazadnje tudi zato, ker so pri pripravi in izvedbi raziskave sodelovali poleg nosilca Informe Echo tudi znanstveno raziskovalne inštitucije, podjetja specializirana za tržne raziskave in Statistični urad. Zadnji je za REUS pripravil vzorec za anketiranje in sodeloval pri usklajevanju vprašalnika v smislu poenotenja terminov in vprašanj. Tako je mogoče rezultate raziskave REUS uporabiti tudi v kombinaciji z obstoječimi statističnimi podatki s področja energetike. Verjamemo, da bodo to možnost s pridom izkoristili vsi, ki si želijo bolj učinkovite rabe energije v Sloveniji, tako splošna javnost in  novinarji, kot tudi raziskovalne institucije in načrtovalci politik.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.