Mag. Stane Merše

Stane Merše

Vodja Centra za energetsko učinkovitost IJS

Rezultati raziskave REUS so zelo uporaben pokazatelj trenutnega stanja in dogajanja na področju ravnanja z energijo v naših gospodinjstvih, kar je danes še kako pomembno pri načrtovanju, spremljanju in usmerjanju ukrepov politike učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki pomembno prispevajo h hitrejšemu in trajnostnemu gospodarskem razvoju in doseganju skupnih podnebno energetskih ciljev Slovenije. Rezultati REUS so za CEU-IJS zelo kvaliteten vir podatkov pri modeliranju in simuliranju rabe energije v Sloveniji pri pripravi strokovnih podlag za strateško načrtovanje energetike.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.