REUS 2013 JSS

21. 11. je bila na GZS, v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju – REUS JSS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni, in okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«