Mag. Djordje Žebeljan

Mag. Djordje Žebeljan

Izvršni direktor razvoja in raziskav / Holding Slovenske elektrarne, HSE

HSE pri svojem delovanju posebno pozornost posveča učinkoviti rabi energije. V okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit« spodbujamo odgovorno ravnanje uporabnikov energije, da bi stopili še korak dlje, pa smo želeli izvedeti, kakšen odnos do energije imajo njeni uporabniki v Sloveniji.

Raziskava energetske učinkovitosti v Sloveniji tako na podlagi reprezentativnega vzorca anketirancev zelo pregledno prikazuje trenutno stanje vedenjskih navad uporabnikov energije. Na podlagi tega stanja, ki prikazuje odnos potrošnikov do energije na vseh relevantnih področjih (ogrevanje in hlajenje, razsvetljava, kuhanje, pomivanje, zabavna elektronika, …), in se bo v prihodnosti redno spremljalo, bomo lahko učinkoviteje spremljali vpliv aktivnosti v okviru kampanje »Energija si, bodi učinkovit«. Na podlagi ugotovljenega vpliva aktivnosti v okviru kampanje na vedenje potrošnikov bomo lahko optimalneje načrtovali naše nadaljnje delovanje na tem področju predvsem z vidika ciljne skupine ter področja vpliva.

Rezultati prve raziskave so pokazali, da se potrošniki v precejšnji meri zavedajo pomena učinkovite rabe energije, v HSE pa nas še posebej veseli, da bi kar 73 % anketirancev želelo kupovati okolju prijazno energijo kljub njeni nekoliko višji ceni. Ta rezultat nam vsekakor daje pomembno spodbudo za naše nadaljnje delovanje na področju okolju prijazne energije.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.