Borut Rajer

Borut Rajer

Direktor energetskega področja, Borzen

Od raziskave REUS, najbolj sistematične raziskave na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Sloveniji, pričakujemo, da bo dala ustrezno podatkovno podlago za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov. Brez ustreznih informacij o stanju in namerah gospodinjstev ter tudi drugih deležnikov je namreč težko izvajati smiselne ukrepe za izboljšanje stanja na tem področju.