Olivera Baćović Dolinšek

Soustanoviteljica in strateška svetovalka agencije Informa Echo

Vsak projekt se začne in konča s komuniciranjem. Tako je tudi pri raziskavi REUS.

Potrebo in pomen spremljanja ravnanja z energijo sem prepoznala že v fazi oblikovanja sinergijskega modela spodbujanja učinkovite rabe energije, ki je zaslužen, da je leta 2009 agencija Informa Echo prejela prvo nagrado Horus v Sloveniji za družbeno odgovornost. Program REUS, ki v modelu predstavlja širše družbene interese, je eden od treh programov v modelu.

Izhodiščna ideja je bila vzpostaviti inštrument spremljanja učinkovitosti rabe energije pri končnih porabnikih. Prvo smo se lotili gospodinjstev, predvsem zato, ker je vsak posameznik član nekega gospodinjstva. Dokler gospodinjstvo nima pregleda porabe in stroškov za energijo ter predstave o možnih prihrankih ni motivirano za spremembo ravnanja ali investiranje v smeri manjše porabe energije.

Drugi pomemben komunikacijski vidik pri razvoju raziskave REUS je bil v povezovanju in usklajevanju strokovnjakov iz različnih področij. Tretji ključni vidik pa je v ustreznem komuniciranju dobljenih rezultatov ciljnim javnostim, da bi raziskava REUS dosegla svoj namen v spodbujanju učinkovite rabe energije.

Celovitejši komunikacijski pristop, ki smo ga uporabili pri raziskavi REUS je predstavljen v knjigi 9 Korakov učinkovitega komuniciranja.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.