Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije / REUS

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS od leta 2009 izmenično omogoča posnetek stanja, spremljanje trendov in ključnih kazalnikov pri ravnanju z energijo v gospodinjstvih, javnem in storitvenem sektorju.