Dr. Marjana Šijanec Zavrl

Dr. Marjana Šijanec Zavrl

Pomočnica člana uprave za raziskave in razvoj, Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo, vodja razvoja na področju trajnostne gradnje / Gradbeni inštitut ZRMK

V času, ko učinkovita raba energije in okoljsko ozaveščeno ravnanje postaja postulat, si tako država kot gradbeni sektor, ponudniki opreme in dobavitelji energije vsak na svoj način prizadevajo prispevati k izboljšanju energetske učinkovitosti v stavbah in gospodinjstvih.

Danes vemo, da je toplotna zaščita stavbe nujnost. Vendar je za bistveni preskok k nizkoenergijskim stavbam potrebno obvladovati tudi prezračevanje stavb, s pasivnimi ukrepi umiriti naraščajočo rabo energije za hlajenje in spremeniti bivalne navade.

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS prinaša dragocene podatke o bivanjskih vzorcih sodobnih družin, o stanju stavb in opremljenosti gospodinjstev z napravami in predvsem o odnosu do učinkovite rabe energije in okolja.

Podatki raziskave REUS so ključni za pripravo predpisov o energijski učinkovitosti novogradenj in stavb, ki se obsežneje prenavljajo, ter za učinkovito načrtovanje državnih spodbud in informacijsko ozaveščevalnih akcij, ki bodo dopolnjevale energetske izkaznice.

Razveseljivo je predvsem to, da so zbrani podatki dovolj podrobni, da so lahko osnova za natančnejše modeliranje energijske porabe v gospodinjstvih in strateške študije. Na tem področju se je v stroki kazala vrzel, saj je bila zadnja podobna raziskava opravljena že sredi devetdesetih let.

Logo_PorabimanjAPP_energetski-svetovalec

Preverite koliko lahko prihranite pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in osebnem prevozu.